Описание

Играта съдържа 4 подложки за поставяне на карти, 20 карти с храни, 10 карти „Болящо коремче”
Победител е първият играч, запълнил игралната си дъска с пет карти с храни, които съставят годно за консумация ястие.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Всеки играч заема място около игралното поле. Картите с храните и картите „Болящо коремче” се разбъркават и поставят една върху друга, с лицето надолу, на масата.
Най-младият играч започва като взема карта от върха на купчината и я поставя на правилното място на игралната си дъска. След това играта продължава с другия играч.
Ако играчът вземе карта „Болящо коремче”, всички играчи трябва да извикат: „Болящо коремче!”. Ако правилното място на дъската на играча вече е запълнено с карта с храна, картата „Болящо коремче”, може да бъде върната обратно. Ако правилното място е празно, играчът трябва да постави картата „Болящо коремче” на мястото, докато евентуално бъде заменена с карта с храна.
Ако играчът вземе карта с храна, а правилното място вече е запълнено с друга карта с храна, играчът може да реши, коя карта иска да запази и да върне обратно тази, която не иска. Например, играчът може да предпочете да запази плодова салата, вместо сладолед!
Ако играчът вземе правилна карта с храна, а правилното място вече е запълнено с карта „Болящо коремче”, той може да замени картата „Болящо коремче” с картата с храна и да я върне обратно.
Отхвърлените карти трябва да се поставят с лицето нагоре на втори куп. Играчите може да изберат да вземат най-горната карта от един от двата купа.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.