Описание

Играта съдържа 4 лото дъски, 24 карти с изображения.
Победител е първият играч, покрил всички картинки на дъската си със съвпадащите карти.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Всеки играч избира игрална дъска.
Картите с картинките се разбъркват и поставят на централен куп, с лицето надолу на масата.
Най-младият играч започва като взима най-горната карта от централния куп на масата. След това показва картата на другите играчи. Играчите поглеждат игралните си дъски, за да видят дали могат да направят съвпадение. Ако играч има съвпадаща картинка, той прочита описанието на картата на глас и поставя картата на мястото й на своята игрална дъска.
След това играта продължава по часовниковата стрелка, докато един от играчите запълни местата на своята игрална дъска. Този играч е победителят.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 2 г.