Описание

Играта съдържа 4 дъски с динозаври, 24 форми, 24 цветни точки, 1 зарче с форми, 1 зарче с цветове.
Победител е първият играч, покрил всички места на дъската си със съвпадащите елементи с цветни точки.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Всеки играч избира дъска с динозавър и я поставя пред себе си, със страната с формите нагоре.
Елементите с формите (със син гръб) са разпръснати с лицето нагоре на масата. Елементите с цветните точки (с бял гръб) и зарчето с цветовете не се използват.
Най-младият играч започва като хвърля зарчето с формите и търси елемент с форма, който е и двете – същият цвят като динозавъра му и съвпада с тази, показана на зарчето. След това може да постави формата на съответното място на динозавъра си и играта преминава към следващия играч.
Ако играчът хвърли форма, която вече е събрал, играта преминава към следващия играч.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.