Описание

Играта съдържа 24 карти със следа от ракета, 6 карти с ракети, 6 карти с база за изстрелване, 1 въртяща се дъска, спинер от две части (отделете пластмасовата стрелка от основата и я закрепете на въртящата се дъска).
Победител е играчът с най-много лупинги в следата си от ракетата.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва като завърта спинера и избира съвпадащата карта от масата. Картата се обръща, и ако е карта със следа на ракета, се прибавя към следата над базата му за изстрелване. Играта продължава със следващия играч.
Ако играчът обърне карта, изобразяваща ракета, която съвпада с базата за изстрелване на друг играч, картата се обръща с лицето надолу върху масата. След това играчът разбърква картите, викайки „Космическо разбъркване!”.
Ако, по време на играта, играч обърне карта, изобразяваща ракета, в същия цвят като неговата база за изстрелване, той поставя ракетата най-отгоре на следата си от ракета и повече не може да добавя карти със следи от ракети към своите. Играчът все още може да обръща карти, когато дойде редът му, но трябва да ги поставя настрани, извън играта, за да не може да ги вземе друг играч.
Ако играчът обърне карта с ракета, която съвпада с базата му за изстрелване, преди да има карти със следа от ракета, той може да върне картатa, с лицето надолу, на масата. След това разбърква картите, викайки: “Космическо разбъркване!” След това изчаква следващия си ред, за да вземе друга карта.
Ако играчът обърне карта, изобразяваща ракета, която съвпада с базата за изстрелване на друг играч, а той вече има добавена ракета на върха на следата, може да постави ракетата на върха на следата на съответния играч. По този начин другия играч не може да поставя повече карти със следа от ракета, към своите.
Ако спинерът посочи към символ, а няма повече съвпадащи карти останали на масата, играта преминава към следващия играч.
Играта продължава, докато всички играчи имат ракети, съвпадащи с базите им за изстрелване на върха на своите следи от ракети.
След това всеки играч брои колко лупинга има и този, който има най-много, е победителят.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-6

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.