Допълнителна информация

Пол

Ж

Възраст

над 0,6 г.