Описание

Играта съдържа 4 картонени чинии, 40 карти с кексчета, 1 дъска с рецепти (показваща 10 различни кексчета от задната страна).
Победител е играчът с най-много карти с кексчета в чинията си, след като не са останали повече карти, обърнати с лицето надолу, за взимане.

Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва като взима най-горната карта от купа, поставен с лицето надолу. Ако картата съвпада с една от обърнатите с лицето нагоре карти с кексчета на масата, той взима картата и поставя съвпадащата двойка, с лицето нагоре, на своята чиния.
Ако картата съвпада с най-горната карта с кексче от неговия куп, може да добави картата към своя куп (ако картата съвпада също с карта с кексче, обърната с лицето нагоре на масата, може да добави и двете карти към своя куп).
Ако картата не съвпада с никоя от картите, обърнати с лицето нагоре на масата, или най-горната карта на собствения му куп, играчът проверява дали картата съвпада с някоя от най-горните карти на чиниите на другите играчи. Ако съвпада, той пита този играч: „Искаш ли кексче?”. Другият играч трябва да отговори: „Да, моля”, и да каже „Благодаря”, когато вземе кексчето, за да го добави към купа в своята чиния.
Ако играчът вземе карта, която не съвпада с никоя от обърнатите с лицето нагоре карти (на масата или най-отгоре на купа на друг играч), той поставя тази карта, с лицето нагоре, с другите карти на масата.
Играта продължава със следващия играч и продължава по този начин, докато не останат карти, обърнати с лицето надолу за взимане.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.