Описание

Играта съдържа 4 двустранни дъски, 24 карти с животни, 4 изследователски карти.
Победител е първият играч, който събере всички съвпадащи карти с животни и изследователи на своята дъска с местообитание.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва като обръща карта с животно.
Ако картата с животното е показана на дъската с местообитание на играча, той поставя картата на съответното квадратче.
Ако животното го няма на дъската на играча, той трябва да го покаже на другите играчи и след това да върне картата на масата, с лице надолу.
Играта продължава със следващия участник.
След като играч е събрал всички животни на дъската си, той трябва да открие изследователската си карта. Когато е на ред следващия път, играчът избира изследователска карта. Ако изследователят съвпада с този на неговата дъска с местообитание, играчът поставя картата на дъската си и печели играта.
Ако изследователят не съвпада с изследователя на дъската на играча, тогава картата трябва да бъде показана на останалите и върната, с лице надолу, на масата.
Играта продължава, докато един играч намери всяко съвпадащо животно и изследовател на дъската си.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.