Описание

Играта съдържа 4 –двустранни „часови” дъсчици, 24 карти с картинки.
Победител е първият играч, който е покрил всичките си квадратчета с часовете на „часовата” си дъска.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Напомнете на играчите, че:
Голямата стрелка на часовника ни показва минутите. Малката стрелка на часовника ни показва часа.
Играчите поставят „часовите” си дъсчици, с картинката нагоре, пред себе си.
Най-младият играч започва като взима най-горната карта от централния куп на масата, и казва часа на глас.
След това играчите поглеждат часа на „часовите” си дъсчици, за да видят дали имат съвпадение. Ако има идентична картина, играчът извиква „Час!” и покрива полето на „часовата” си дъска с картата.
Играта продължава по часовниковата стрелка, докато един от играчите запълни изцяло „часовата” си дъска.
Играчът трябва да извика: „Времето изтече!”, като покрие и последното квадратче на „часовата” си дъска.

Как се играе (Игра 2)
•Играта се играе, както по-горе, но като се използва страната с „часовника” на „часовата” дъска.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 5 г.