Описание

Играта съдържа 12 карти с горна част на лама, 12 карти с долна част на лама, 4 “Ала’ма часа”, 4 карти със сцена от време за лягане за сглобяване.
Победител е играчът с най-много завършени Лами с Пижами.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч взима карта от върха на купа:
– Ако изтеглиш карта с горна част на лама и тя съвпада с твоята долна част, постави картите заедно, за да завършиш ламата си.
– Ако картата не съвпада, я постави с лице нагоре, на куп с отпадащи карти.
– Ако изтеглиш карта с долна част на лама, я постави с лице нагоре пред себе си.
– Ако изтеглиш „Ала’ма часа“ карта и имаш сглобена лама, постави горната половина от ламата си и картата с „Ала’ма часа“ на купа с отпадащи карти (с картата с „Ала’ма часа“ най-отгоре).
– Ако изтеглиш карта от сцена с време за лягане, я постави с лице нагоре на масата. Другите карти с части от сцената, изтеглени по време на играта, се добавят към сцената.
Играта преминава към следващия играч.
При твоя ход, може да изтеглиш карта от тези, обърнати с лице надолу, ИЛИ от купа с отпадащи карти.
Играта продължава, докато се завърши сцената „Време за лягане“.
Победител е играчът с най-много завършени Лами с Пижами.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3г.