Описание

Играта съдържа 4 игрални дъски, 24 карти със звуци, 1 пъзел от шест елемента.
Победител е първият играч, покрил всичките си картинки със съвпадащите карти със звуци.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Започва най-младият играч. Обръща карта със звук от масата.
Ако картата съвпада с картинката от игралната ти дъска, издай този звук и покрий картинката с картата.
Ако картата не съвпада с картинка от игралната ти дъска, я покажи на всички останали играчи и я върни с лицето надолу на масата. Играта преминава към следващия играч.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 2 г.