Описание

Играта съдържа 4 двустранни пъзел дъски, 24 карти с изображения.
Победител е първият играч запълнил дъската си с шест съвпадащи карти с изображения.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва.
Обръща карта от масата.
Ако изображението от картата е показано на дъската ти, постави картата върху съответната картина.
Ако изображението от картата не съвпада с картина от дъската ти, покажи картата на другите играчи и я върни с лицето надолу на масата.
Играта преминава към следващия играч.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.