Описание

Играта съдържа 4 магьоснически дъски, 30 карти със съставки за заклинания, 30 магически карти със сборове.
Победител е първият играч, който е запълнил магьосническата си дъска с шестте съставки за магическо заклинание.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва. Обръща магическа карта със сума.
Без да я показва на другите играчи, или да им казва какво е написано на нея, тихо подготвя отговора към сумата.
Когато мислиш, че си решил сбора, погледни към съставките си за заклинания, за да видиш дали някоя от тях показва същия номер като отговора. Ако имаш съвпадаща карта, извикай: „Абракадабра!“ и изтрий черната звездичка на картата със сумата, за да разкриеш магически (и провериш) отговора. Ако си отговорил правилно, постави картата със съставката, с картинката нагоре, на магьосническата си дъска. Картата със сумата се поставя настрани, извън играта. Играта преминава към следващия играч. Забележка: ако имаш две карти, показващи отговора към сумата, обърни само едната и добави съставката към магьосническата си дъска.
Ако нямаш картата с отговора пред себе си, или си отговорил грешно, покажи сумата на другите играчи. Другите играчи се състезават да отговорят на сбора и гледат дали имат съвпадаща с отговора карта пред себе си. Първият играч, който открие отговора и извика „Абракадабра!“, поставя картата, с изображението на съставката нагоре, на своята магьосническа дъска. Картата със сбора се поставя настрани, извън играта. Ако никой няма съвпадащ отговор, картата със сбора също се поставя извън играта. Играта преминава към човека до играча, който първоначално е обърнал картата със сбора.
Играта продължава, докато един от играчите е поставил всичките си съставки за заклинания на своята магьосническа дъска.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 5 г.