Описание

Играта съдържа 4 картончета с прасенца, 40 карти с панталони (по 4 от всеки 10 панталона).
Победител е играчът с най-много карти на прасенца в панталонки.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.Най-младият играч започва като поглежда картите в ръката си, за да види дали съвпадат с някоя от другите карти в игра.
Ако една или двете карти в ръката на играча, съвпадат с някоя от обърнатите с лицето нагоре карти в центъра, или с тези на дъската на друг играч, то той събира тези карти и ги поставя на собствената си дъска, заедно със съвпадащата/-ите карта/-и. Когато събира карти от дъската на друг играч, целия куп карти се взима от този играч и играчите могат да извикат: „Ще ти открадна панталоните” или „Ще ти свия панталоните”.
Ако една или двете карти в ръката на играча, съвпадат една с друга, или с горната карта на неговия куп, той може да добави съвпадащите карти към купа си.
Ако картите в ръката му не съвпадат с нито една от обърнатите с лицето нагоре карти, играчът извиква: „Няма панталони” и поставя една от картите си в редица с обърнатите с лице нагоре карти в центъра.
В края на реда си, играчът връща в ръката си две карти, като взема две карти от обърнатите с лицето надолу.
След това играта минава към следващия играч.
Играта приключва, когато никой не може да направи съвпадение с останалите карти.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.