Описание

Играта съдържа 20 карти с горна част на рицар, 20 карти с долна част на рицар, 6 карти с будни дракони, 4 карти със спящи дракони, 6 карти със сцени на замък.
Победител е играчът, с най-много завършени рицари, когато се завърши сцената със замъка.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва. Вземи карта от горната част на купа с обърнати с лице надолу карти.
Ако картата е горна част на рицар, и е в същия цвят като долните части на рицарите, които имаш, задръж картата и постави горната и долната част заедно, за да направиш цял рицар. Ако картата не съвпада с твоите долни части, постави картата, с лице нагоре, на куп с неучастващи карти, до основния куп с карти за теглене. Играта преминава към следващия играч.
Ако изтеглиш карта с долна част на рицар, я постави до другите си карти. Играта преминава към следващия играч.
Ако изтеглиш събуден дракон и имаш поне един цял рицар пред себе си, драконът ще изгони един от рицарите ти. Постави рицаря в средата на масата, а картата с будния дракон, с лице нагоре, на купа с неучастващи карти. Забележка: ако имаш повече от един цял рицар, само един бива изгонен. Ако нямаш нито един цял рицар, постави картата с будния дракон, с лице нагоре, на купа с неучастващи карти. Играта преминава към следващия играч.
Ако изтеглиш карта със спящ дракон, изгонените рицари ( в средата на масата), смело преминават обратно покрай дракона и може да ги добавиш всички към собствена си колекция от карти, пред теб. Постави спящия дракон, с лице нагоре, на купа с неучастващи карти. Ако няма рицари, които са били изгонени, постави картата със спящия дракон, с лице нагоре, на купа с неучастващи карти. Играта преминава към следващия играч.
Ако изтеглиш карта, която е част от шестте части на сцената със замъка, я постави с лице нагоре, на масата. Играта преминава към следващия играч. Забележка: другите сцени със замъка, изтеглени по време на играта се поставят също, докато картината стане цяла.
При твоя ход, може да избереш да вземеш карта от купа, обърнати с лице надолу, или ако горната карта на купа с неучастващи карти е горна част на рицар, която съвпада с някоя от твоите долни части на рицари, може да вземеш тази карта и да направиш цял рицар. Забележка: играчите не могат да взимат карта с буден или спящ дракон от купа с неучастващи карти.
Играта продължава, докато се завърши сцената със замъка.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.