Описание

Играта съдържа 12 двустранни дъсчици с трибуквени думи, 8 двустранни дъсчици с четирибуквени думи, 68 карти с букви.
Целта на играта е правилно да се произнесат и съставят възможно най-много думи.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва като произнася думата, която опитва да състави и след това търси първата буква на думата, от картите в центъра, за да я постави на дъсчицата си с думата. Когато се използва празната част на дъсчицата с дума, играчите трябва да са особено внимателни да поставят картите с буквите в правилния ред, за да съставят думата.
Играта продължава със следващия играч.
След като думата е била правилно образувана, играчът трябва да я прочете на глас и след това може да избере друга дъсчица с дума за сглобяване.
Ако играчът има трудности при произнасяне на думата и намиране на нужната буква, е желателно насочване от възрастен или помощ от другите играчи.
Играта продължава, докато се използват всички дъсчици с думи.

Допълнителна информация

Брой играчи

1+

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.