Описание

• Играчите се редуват да въртят спинера. За да започнат да сглобяват бръмбара, трябва да завъртят 6, или играта преминава към следващия играч.
• При завъртане на 6, играчите могат да избират тяло от всеки един цвят и да го поставят, с лице нагоре, пред себе си. След това играта преминава към следващия играч.
• Играчите се редуват, за да съберат съвпадащите по цвят – глава, антени, предни и задни крака на бръмбара си, при съвпадение на номерата на спинера с номерата на задната част на елементите на бръмбара.
• Елементите на бръмбара, могат да бъдат събрани в произволен ред, с изключение на антените на бръмбара (4), които могат да бъдат поставени само след главата (5).
• Победителят е първият играч, който е сглобил бръмбърче.
Играта съдържа 4 бръмбара от девет части, 1 въртяща дъска, 1 спинер от две части (отдели пластмасовата стрела от основата и я закрепи на въртящата дъска).
Победителят е първият играч, който е Сглобил Бръмбарче.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.