Описание

Играта съдържа 17 карти с изображения, 67 карти с букви, 1 пясъчен часовник.
Победител е играчът, който е завършил най-много карти с изображения, когато свърши купът.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Картите с изображенията са поставени на централен куп, с лицето надолу. Картите с буквите са разстлани, с лицето надолу, на масата.
Най-младият играч започва като взима карта с изображение и обръща пясъчния часовник.
След това обръща карта с буква, с цел да опита да изпише думата на картата си. Ако тази буква не е нужна, се връща на масата, с лице надолу. Например, ако думата на играча е „куче“, той трябва да обърне буквите: „к“, „у“, „ч“ и „е“, в този ред, за да започне да свързва буквите на картата с изображения.
Ако играчът завърши думата преди времето да изтече, той запазва тази дума и взима следваща карта с изображение от купа, за да опита отново.
Когато пясъчният часовник изтече, играчът трябва да предаде незавършената си дума на следващия играч, който пуска отново пясъчния часовник и опитва да завърши думата.
Играта продължава, докато всички карти с изображения бъдат завършени

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 5 г.