Описание

Играта съдържа 4 дъски легла, 16 карти със спящи ленивци, 22 карти с действия, 10 карти “Шшшт!”
Победител е първият играч, който е обърнал и четирите си карти от своята дъска – легло и е събудил всичките си ленивци!
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Започва най-младият играч. Обръща карта от масата.
Ако обърнеш карта с действие, направи звука или действието, които са показани, за да събудиш ленивеца си! След това вземи един от ленивците си от дъската си легло и го постави пред себе си. Картата с действие се поставя с куп от неучастващи карти и играта преминава към следващия играч.
Ако обърнеш “Шшшшт!” карта, я покажи на всички играчи, а всички извършват действието и казват „Шшшшт!“. След това я поставете на купа с неучастващи карти и играта преминава към следващия играч.
Играта продължава, докато един играч не е обърнал всичките си карти с ленивци от своята дъска с легло.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 2 г.