Описание

Играта съдържа 1 зарче, 1 игрална дъска пъзел, 1 въртяща дъска, 1 спинер от две части (отделете пластмасовата стрела от основата и закрепете към въртящата дъска), 4 игрални карти (всяка показваща три прасенца), 4 цветни поставки за карти, 4 комплекта сглобяеми къщички (една от слама, една от пръчки и една от тухли – всяка къщичка има две части).
Победител е първият играч, който стигне на сигурно място в средата на игралната дъска, със сглобени три къщички.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва като хвърля зарчето и мести своя игрален елемент по посока на часовниковата стрелка, с броя полета, показани на зарчето;
Ако играчът попадне на квадратче с тухла, пръчка или слама, той взима елемент от къщичка от този вид от купа на масата. Ако вече имат сглобена такава къщичка, не взимат част от къщичката и играта преминава към следващия играч. Играчите се стараят да съберат двете части на всяка къщичка, които сглобяват пред себе си.
Ако играчът попадне на квадратчето с вълка, той завърта спинера с вълка. Ако спинерът посочи към къщичка от пръчки или слама, играчът може да вземе една такава част от къщичката на друг играч, казвайки: „Аз ще духам, и духам и ще издухам къщичката ти!“. Ако не му трябва частта на къщичката, защото вече са я завършили, той взима частта и я връща в съответния куп на масата.
Ако спинерът посочи към тухлената къщичка, вълкът не може да я издуха, така че играчът не може да вземе елемент от друг играч (или да го върне на купа на масата).
Когато играчът е сглобил всички три къщички, той трябва да продължи да играе, с цел да достигне сигурно място в средата на игралната дъска (хвърляйки точната цифра, или по-голяма, за да се премести там). Другите играчи още могат да взимат части от сглобените му сламена или къщичка от пръчки. Ако това стане, играчът, който губи част/-и от къщичката си, трябва да го/ги подмени, преди да опита пак да стигне до центъра на игралната дъска

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.