Описание

Играта съдържа 24 карти с вратове, 6 карти с глави, 6 дъски за основи, 1 цветно зарче.
Победител е играчът с най-много шалове на своя жираф.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Най-младият играч започва.
Хвърля зарчето и избира картата със съвпадащото цветно петно от масата. Обръща картата. Ако картата е:
– карта с врат, я закачи на жирафа на своята дъска основа. Играта продължава.
– глава с карта, която съвпада с основата на друг играч, върни картата, с лице надолу, на масата и размеси картите. Играта продължава.
– карта с глава, която съвпада с твоята основа на жираф, но нямаш никакви карти с вратове, върни картата с лице надолу на масата и размеси картите. Играта продължава.
– карта с глава, която съвпада с твоята основа, и имаш карта с врат,
постави главата на жирафа си, вече не можеш да добавяш вратове към жирафа си, но все още може да обръщаш карти при следващите си ходове. Тези карти се изваждат от играта, за да се попречи на останалите играчи да ги взимат. Играта продължава.
– главата на жираф на друг играч и вече имаш главата на своя, може да поставиш картата най-отгоре на жирафа на другия играч, като му пречиш да добавя повече вратове към основата си. Играта продължава.
Забележка: другият играч все още може да обръща карти, когато е негов ред, но ги оставя настрани.
Ако хвърлиш цвят и няма останали съвпадащи карти на масата, играта преминава към следващия играч.
Играта продължава, докато всички играчи завършат жирафите си. Всеки играч брои колко шала носи неговият жираф.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-6

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 4 г.