Описание

Играта съдържа 32 карти с животни.
Победител е първият играч, събрал всички карти.
Играта насърчава уменията на езика и изразяването.
Стимулира и развива изчислителните умения.
Насърчават разпознаването на цветовете.
Изграждат усет за форма и еднаквост.
Развиват способностите за картографиране и памет.
Насърчават наблюдателните умения.
Развиват знанията и разбирането за причина и следствие.
Развиват координацията на ръцете и очите.
Развиват личните и социални умения.
Насърчава въображението в играта.
Играчите се редуват да обръщат най-горната карта от купа си и да я поставят, с лице нагоре пред себе си, като държат двата купа отделно.
Ако играч забележи две горни карти, които съвпадат, той извиква: „Щрак!” и събира двата купа карти. Тези карти се добавят отдолу на купа му, обърнат с лице надолу, и той обръща следващата си карта.
Ако на играч свършат картите в купа, обърнат с лице надолу, той обръща купа, който е с лице нагоре и продължава да играе. Ако на играч свършат всички карти, той излиза от играта.
Победител е първият играч, събрал всички карти.

Допълнителна информация

Брой играчи

2-4

Марка

Orchard

Пол

М, Ж

Възраст

над 3 г.